Uw rechten als u als passagier
per vliegtuig reist:

 

De belangrijkste rechten van vliegtuigpassagiers gaan over
de volgende onderwerpen:

Mensen met een beperking of verminderde mobiliteit

Op basis van EU-wetgeving zijn mensen met een beperking en/of verminderde mobiliteit beschermd tegen discriminatie bij reserveren en instappen. Daarnaast hebben zij recht op bijstand op luchthavens (bij vertrek, bij aankomst en bij overstappen) en aan boord van vliegtuigen. Om het verlenen van bijstand te bevorderen is het aan te bevelen om uw behoeften van tevoren kenbaar te maken. Meer informatie

Instapweigering

Als passagiers niet worden toegelaten tot een vlucht zijn luchtvaartmaatschappijen verplicht eerst na te gaan of mensen tegen bepaalde vergoeding hun reservering vrijwillig willen afstaan. Bovendien moet de vervoerder deze vrijwilligers de keuze bieden tussen volledige restitutie en reizen via een andere route.

U heeft recht op een vergoeding tussen 125 en 600 EUR, afhankelijk van de vluchtafstand en
de opgelopen vertraging voordat u via een andere route reist. Kiezen vrijwilligers voor een andere route, dan moet de luchtvaartmaatschappij indien nodig ook bijstand verlenen, bijvoorbeeld: maaltijden, gebruik van telefoon, indien nodig hotelaccomodatie voor een of meerdere nachten en vervoer tussen de luchthaven en de plaats van de accommodatie.

Annulering

U heeft recht op dezelfde vergoeding als die u wordt aangeboden bij instapweigering, tenzij u minstens 14 dagen voor de vlucht op de hoogte bent gesteld van de annulering of wanneer u via een andere route hebt gereisd zonder veel tijdverlies of als de luchtvaartmaatschappij kan aantonen dat de annulering werd veroorzaakt door buitengewone omstandigheden. Bovendien moet de luchtvaartmaatschappij u de keuze bieden tussen:

  • terugbetaling van uw ticket binnen zeven dagen;
  • via een andere route naar uw eindbestemming reizen tegen dezelfde voorwaarden;
  • indien nodig moet de luchtvaartmaatschappij bijstand verlenen (gebruik van telefoon, verfrissingen, maaltijden, accommodatie, vervoer naar de accommodatie).

Langdurige vertraging

U heeft recht op bijstand door de luchtvaartmaatschappij (gebruik van telefoon, versnaperingen, maaltijden, accommodatie, vervoer naar de plaats van accommodatie) indien de vertraging:

  • twee uur of meer bedraagt bij vluchten tot 1 500 km;
  • drie uur of meer bedraagt bij langere vluchten binnen de Europese Unie of bij andere vluchten tussen 1 500 en 3 500 km;
  • vier uur of meer bedraagt bij vluchten boven 3 500 km buiten de Europese Unie.

Indien de vertraging meer dan vijf uur bedraagt en u besluit niet verder te reizen, dan heeft u bovendien recht op terugbetaling van uw ticket en een terugvlucht naar uw oorspronkelijke vertrekpunt.

Als u op uw eindbestemming aankomt met een vertraging van drie uur of meer, heeft u recht op dezelfde compensatie als bij annulering van de vlucht, tenzij de luchtvaartmaatschappij kan aantonen dat de vertraging het gevolg is van buitengewone omstandigheden. Voorts kan de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van vertragingen.

Bagage

Is uw bagage kwijtgeraakt, beschadigd of vertraagd, dan heeft u recht op schadevergoeding tot een bedrag van circa 1 220 EUR.

De luchtvaartmaatschappij is niet aansprakelijk indien zij alle redelijke maatregelen heeft genomen om de schade te voorkomen of indien het onmogelijk was dergelijke maatregelen te nemen.
In geval van beschadigde bagage moet u binnen zeven dagen na ontvangst van uw bagage een claim indienen bij de luchtvaartmaatschappij.
Bij vertraagde ontvangst van bagage is deze periode maximaal 21 dagen.

Identiteit van de luchtvaartmaatschappij

U dient van tevoren te worden geïnformeerd over welke luchtvaartmaatschappij uw vlucht uitvoert.

Luchtvaartmaatschappijen die onveilig bevonden worden krijgen binnen de Europese Unie een verbod of beperking opgelegd.

Een overzicht van deze maatschappijen vindt u op:
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_nl.htm

Vakantiereizen

Touroperators en aanbieders van pakketreizen zijn verplicht om gedetailleerde en volledige informatie te verstrekken over geboekte vakantiereizen. Zij zijn verplicht hun contractuele verplichtingen na te komen en passagiers te beschermen in geval van faillissement. Touroperators dienen nauwkeurige informatie te verstrekken over de geboekte vakantie, hun contractuele verplichtingen na te komen
en passagiers te beschermen in geval van faillissement van de organisator.

Prijstransparantie

Volgens de EU-wetgeving dient u bij de aankoop van een ticket voor een vlucht vanuit een EU-luchthaven op de hoogte te worden gebracht van de toepasselijke voorwaarden.
Het totaalbedrag moet altijd worden aangegeven en moet bestaan uit het vliegtarief en geldende belastingen, evenals (extra) kosten en toeslagen die op het moment van publicatie onvermijdelijk en te verwachten zijn.
Uit het bedrag moet ook de kostenverdeling blijken tussen het tarief, de (luchthaven)belastingen en tenslotte de overige (extra) kosten en toeslagen.
Optionele aanvullingen op de prijs moeten
op een heldere, transparante en ondubbelzinnige manier bekend worden gemaakt aan het begin
van het boekingsproces en u moet hiermee akkoord kunnen gaan op basis van ‘opt-in’.